Licytacje

gwda.pl

Instrukcja obsługi platformy licytacyjnej

 1. Aby mieć możliwość uczestniczyć w licytacji należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://licytacje.gwda.pl/rejestracja lub po kliknięciu odnośnika Zarejestruj się w menu głównym platformy.

 2. Formularz rejestracyjny należy wypełnić podając prawidłowe dane. Podanie danych w polach oznaczonych * (gwiazdką) jest obowiązkowe. Niewypełnienie tych pól uniemożliwia wysłanie formularza. Hasło podane przy rejestracji można później zmienić (patrz pkt. 5.).

 3. Podanie przez Klienta / Użytkownika danych osobowych w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie PLATFORMY LICYTACYJNEJ jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usługi – bez podania tych danych nie będzie możliwe uczestniczenie w licytacji.

 4. Wyrażenie przez Klienta / Użytkownika zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi założenie konta Użytkownika PLATFORMY, jak też otrzymywanie wiadomości marketingowych na adres skrzynki pocztowej Klienta / Użytkownika lub jego numeru telefonu.

 5. Klient / Użytkownik może zmienić swoje dane (w tym również swoje hasło) za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://licytacje.gwda.pl/konto lub kliknięciu Moje konto w menu głównym.

 6. Po wysłaniu formularza Klient / Użytkownik otrzyma widomość email (na wskazany w formularzu adres) w celu weryfikacji konta.

 7. Aby uczestniczyć w wybranej licytacji należy się zalogować poprzez formularz dostępny pod adresem: https://licytacje.gwda.pl/zaloguj lub po kliknięciu odnośnika Logowanie. W formularzu logowania należy wpisać adres email podany przy rejestracji oraz hasło podane przy rejestracji (lub później zmienione).

 8. Aby licytować w wybranej aukcji należy postępować zgodnie z następującymi podpunktami:

  8.1 Po wejściu do okna licytacji, w formularzu licytacyjnym (Ilustracja 1), w polu Twoja oferta wskazana jest automatycznie minimalna kwota jaką można w danej chwili zaoferować (kwota ceny bieżącej powiększona o minimalne postąpienie). Kwotę tą można zmienić wpisując inną kwotę lub korzystając ze strzałek „góra-dół”.

  Ilustracja 1 Okno licytacji

  Ilustracja 1 Okno licytacji

  Aby zaoferować swoją cenę (przebić bieżącą cenę) należy podać w polu Twoja oferta oferowaną cenę (wyższą niż cena bieżąca oraz będąca krotnością minimalnego postąpienia) i kliknąć klawisz Licytuj.

  8.2 Aby skorzystać z możliwości automatycznego podbijania ceny należy w polu Licytuj automatycznie do kwoty (Ilustracja 1) podać maksymalną kwotę jaką Klient / Użytkownik jest w stanie zaoferować w danej aukcji i kliknąć Licytuj. W takim przypadku każda oferowana przez innego użytkownika cena będzie automatycznie przebijana o minimalne postąpienie, aż do momentu zaoferowania przez innego użytkownika ceny wyższej niż ta maksymalna kwota.

  8.3 W sytuacji, gdy Klient / Użytkownik licytacji poda kwotę maksymalną równą kwocie maksymalnej podanej wcześniej przez innego Klienta / Użytkownika, system automatycznie wylicytuje do tej kwoty maksymalnej i wyświetli komunikat jak na ilustracji nr 4.

  8.4 Aby otrzymywać bieżące informacje o trwającej aukcji, w której Klient / Użytkownik uczestniczy należy odświeżać okno przeglądarki (okno licytacji). Komunikaty o statusie oferty Klienta / Użytkownika pojawiają się w formularzu (po odświeżeniu okna) (ilustracje: 2 i 3).

  Ilustracja 2 Komunikat, gdy oferta Klienta / Użytkownika jest obecnie najwyższa

  Ilustracja 2 Komunikat, gdy oferta Klienta / Użytkownika jest obecnie najwyższa  Ilustracja 3 Komunikat, gdy oferta Klienta / Użytkownika została przebita

  Ilustracja 3 Komunikat, gdy oferta Klienta / Użytkownika została przebita  Ilustracja 4 Komunikat, gdy Klient / Użytkownik podał kwotę maksymalną równą zaproponowanej przez innego użytkownika

  Ilustracja 4 Komunikat, gdy Klient / Użytkownik podał kwotę maksymalną równą zaproponowanej przez innego użytkownika

  8.5 Po zakończeniu danej aukcji Klient / Użytkownik otrzyma wiadomość o wyniku aukcji oraz, w przypadku wygrania aukcji, informacje o dalszym postępowaniu.